I Like Kratos – Bar Edition – De Uitkomst


Op zaterdag 3 februari was in de kantine de ‘I like Kratos – bar edition’. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste plannen voor de vernieuwing van de kantine gepresenteerd. Het doel was om met de leden van Kratos de plannen te bespreken en een verdere uitwerkingsrichting vast te stellen. De kantinecommissie had samen met het bestuur voor deze avond een aantal opties voor de vernieuwing vastgesteld:

Optie 1: de kantine behouden en opknappen;

Optie 2: de kantine verbouwen door o.a. de bar naar het midden van de ruimte te verplaatsen. Het conceptuele idee achter optie 2 is dat het ‘belangrijkste’ element van de kantine, verplaatst wordt naar een centrale plek in de ruimte,

 

Lees verder

Na een presentatie van de opties is er druk met de aanwezigen gebrainstormd over de plannen. Er bleek uiteindelijk een duidelijke voorkeur voor een verandering van de kantine te zijn. Verrassend daarbij was het idee om de muur bij de ingang, aan de kopse kant van de kantine, richting de bar te verplaatsen (afbeelding A). Op deze manier kan een terras gecreëerd worden op de overloop en ontstaat er meer interactie vanuit de kantine met de zaal. Dit idee kan eventueel in combinatie met de verplaatsing van de bar naar een centrale plek in de kantine (afbeelding C). Tot slot werd tijdens de avond besproken dat als de verplaatsing van de muur niet haalbaar zou zijn, dan is alleen het verplaatsen van de bar zeker een goede optie voor de vernieuwing van de kantine (afbeelding B).

 

Voor de de beslissing tussen de verschillende opties zal in april een ALV gehouden worden. De exacte datum hiervoor wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Wil je graag mee helpen met de verbouwing van de kantine? Meld je dan bij Gijs Slagmolen.

 

Hieronder staan in 3 afbeelding schematisch de verschillende opties uitgebeeld, die op de ALV gepresenteerd worden.

  1. De verplaatsing van de muur
  2. De verplaatsing van de bar
  3. De verplaatsing van de muur en de bar