Corona Protocol


Kratos 08 en sporthal Tanthof

12 september 2020
Update 28 september 2020

 

Kratos’08 wil iedereen de mogelijkheid bieden om veilig te kunnen volleyballen. Zolang er geen verandering is in de situatie rond het coronavirus hanteren we een zogenaamd “coronaprotocol”.

Dit protocol wordt gepubliceerd op onze website en staat buiten de hal bij wedstrijdavonden.

Dit protocol is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM, NOC-NSF en de Nevobo.

Om veilig te kunnen sporten is het van belang dat we ons aan de regels houden. Gebruik ook altijd je gezond verstand en voel je vrij om je teamgenoten of anderen in de sporthal en de kantine aan te spreken wanneer dit even aan hun aandacht ontsnapt.

 

Algemene Richtlijnen

De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten:

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Hebben huisgenoten klachten? Blijf ook thuis.
 • Ben je in de afgelopen 10 dagen in een door het RIVM/Overheid oranje of rood gekleurd gebied geweest, blijf dan thuis.
 • Blijf ook thuis als je een test hebt laten doen en je wacht op de uitslag.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering binnen de lijnen van het speelveld).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen.
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact, zoals high fives of knuffels.

 

Protocol tijdens thuiswedstrijden

 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van je wedstrijd om onnodig wachten te voorkomen.
 • Houd 1,5 meter afstand bij binnenkomst én het verlaten van de sporthal.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Volg de looproutes in de hal (rode pijlen), loop zover mogelijk door naar de achtermuren en blijf niet staan bij de deur (rood kruis).
 • Kom zoveel mogelijk omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaand aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer en douche zoveel mogelijk thuis.
 • Gebruik van de kleedkamers wordt ontmoedigd maar is beperkt toegestaan, voor max 5 personen en met inachtneming van de 1,5 meter-regel. Laat ook geen spullen en kleding achter in de kleedkamer. Gebruik van de douches is toegestaan voor max 3 personen.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan. Bescheiden vieren van een punt kan wel.
 • Toeschouwers zijn tot nader orde niet welkom in de sporthal (voor zowel thuis als bezoekende teams) vanwege beperkte vrije ruimte in de sporthal

NB. Voor bezoekende jeugdteams geldt dat er maximaal twee begeleiders/chauffeurs (naast de coach) in de hal aanwezig mogen zijn tijdens de wedstrijd. Zij moeten zich registreren, blijven zitten en uiteraard 1,5 m afstand houden.

 • Alle spelers/speelsters, coaches, trainers, tellers en scheidsrechters moeten op het DWF formulier worden vermeld. Dit voor een mogelijk bron en contact onderzoek.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld
 • Na de wedstrijd wordt er vriendelijk verzocht de zaal zo snel mogelijk te verlaten via de aangegeven route.
 • De kantine is vanaf 29 september 18 uur tot nader order gesloten.

 

Protocol tijdens uitwedstrijden voor Kratos

 • Het protocol dat bij uitwedstrijden geldt is afhankelijk van de betreffende vereniging en/of sportaccommodatie/kantine aldaar.
 • Raadpleeg voor je wedstrijd de verenigingswebsite van de tegenstander.
 • Ga niet te vroeg om onnodig wachten te voorkomen.
 • Ga zoveel mogelijk omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer en douche zoveel mogelijk thuis.
 • Houd 1,5 meter afstand bij binnenkomst én het verlaten van de sporthal.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Houd je aan de geldende regels op de locaties.

 

Vervoer naar wedstrijden

 • Teams reizen vaak met enkele auto’s gezamenlijk naar wedstrijden. Hierbij is het raadzaam om de richtlijnen van de overheid te volgen.
 • Op dit moment geldt: bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden in dezelfde auto is het advies een mondkapje te dragen

 

Speciaal voor de CMV Toernooien geldt (zie Nevobo-site):

 • Kijk goed naar de aantallen teams die er in de hal terecht kunnen.
 • Houd er hierbij rekening mee dat teams die klaar zijn met spelen tot het publiek gerekend worden, tenzij ze de sporthal verlaten.
 • Raadpleeg daarvoor het protocol verantwoord sporten en de handreiking publiek bij sportwedstrijden op de site van NOC*NSF.
 • Zorg voor een locatie waar pauzerende teams terecht kunnen.
 • Probeer met het wedstrijdschema de teams zoveel mogelijk gescheiden te houden of gefaseerd de sporthal in en uit te laten gaan.
 • Beperk de pauze van de teams door het wedstrijdschema anders in te richten en op bijvoorbeeld meerdere velden tegelijk te spelen per poule
 • Laat niet te veel niveaus/poules tegelijkertijd spelen, maar na elkaar waardoor de groepen niet vermengen.
 • De spelers van de CMV-teams hoeven geen afstand te houden tot elkaar, alle begeleiders boven de 18 jaar moeten dit wel tot elkaar.
 • Bij het veld is 1 begeleider per team toegestaan. Alle andere begeleiders en chauffeurs moeten op de tribune plaatsnemen. Let op: wij hebben geen tribune.
 • Neem zo weinig mogelijk publiek mee. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke chauffeurs.
 • Bij het veld is 1 coach en maximaal twee begeleiders/chauffeurs per bezoekend team toegestaan.